เลิกมโน เรื่องคำเตือนตอนเติมน้ำมันเนื่องจากอุณหภูมิสูงตาม Social Media

เรื่องคำเตือนจากบริษัทน้ำมัน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในภายภาคหน้า ที่มาการส่งต่อทาง Social Media ไม่จริง...หลังมีการแชร์ข้อมูล อ้างอิง คำเตือนจากบริษัทน้ำมัน เนื่องจากอุณภูมิที่สูงขึ้นในภายภาคหน้า..กรุณาอย่าเติมน้ำมันระดับสูงสุดเพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดระเบิดในถังน้ำมันได้ จส.100 สอบถามไปยังนายสายชล แตงแก้ว ผู้จัดการส่วนมาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน ปตท เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้รับคำยืนยันว่า ถังน้ำมัน สามารถรับแรงดัน และทนต่ออุณหภูมิสูงได้ อย่างปลอดภัย ไม่มีการระเบิด แน่นอน ถังน้ำมันถูกออกแบบมารับแรงดันภายในอย่างสบาย ผู้ผลิตรถตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นรถก็ระเบิดทุกวัน ความร้อนเพิ่มขึ้น ความดันเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ถังน้ำโป่งแต่อย่างใด

การผลิตรถยนต์ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของ ตัวถังน้ำมันซึ่งต้องรองรับอุณหภูมิสูงๆ ได้ เช่นประเทศซาอุ อุณหภูมิสูงถึง 40องศา ส่วนอุณหภูมิบ้านเรามีความร้อน จริง น้ำมันขยายตัวจริง แต่ไม่มีผลต่อถัง ความร้อนเพิ่ม ความดันเพิ่ม ไม่มีผลต่อถัง ส่วนการเติมน้ำมัน เติมเต็มถังแค่ถึงคอทางลงน้ำมันเท่านั้น และตัดโดยอัตโนมัติ ช่องว่างที่เหลืออยู่คอถังน้ำมัน กับตัวถังน้ำมัน จะมีท่อยางเล็กๆให้ตัวน้ำมันกลับไป เพราะคนที่ผลิตรถได้ ทำแบบระบบปิด ไม่มีการรั่วไหล ฟิวส์แน่น ไม่มีการเล็ดลอดออกมาได้ ยกเว้นรถที่เกิดอุบัติเหตุ

ส่วนรถที่ใช้แก๊สกับน้ำมัน ขอให้ผู้ใช้รถสบายใจได้ ระบบแยกเป็น 2 ระบบแยกกันชัดเจน ใครหมดก่อนก็ใช้อันนั้นไป โดยคนใช้รถต้องมีวินัยในการใช้รถอย่างถูกต้อง ต้องตรวจสอบประจำปี สำหรับการรั่วไหลของNGV จะระเหยขึ้นสู่อากาศ ไม่มีเวลาติดประกายไฟ ส่วน LPG การระเหยจะไม่เท่ากัน NGV จะปลอดภัยกว่า