เลิกร้องไห้หนักมาก เรื่องราคาน้ำมันพม่ากับไทยเพราะเหตุผลต่อไปนี้

ไม่ต้องดราม่า ร้องไห้หนักมาก เรื่องราคาน้ำมันพม่ากับไทย

- ราคาน้ำมันพม่าถูกกว่าไทย เพราะไทยเก็บเงินเข้าภาษีและกองทุนน้ำมันเยอะกว่า ส่วนพม่า ราคาถูกกว่า รัฐเก็บภาษีและกองทุนน้อยกว่าไทยมากที่มาภาพ น้องปอสาม

- โรงกลั่นไม่ได้ผลิตเอทานอลเอง ต้องไปซื้อเอทานอล เข้ามาผสมกับน้ำมันเบนซิน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลชนิดต่างๆ การที่กองทุนน้ำมันจ่ายเงินชดเชยให้โรงกลั่น ก็เพื่ออุดหนุนให้ราคาน้ำมัน E ต่างๆ ถูกกว่า โดยเงินนั้นไม่ได้เข้ากระเป๋าโรงกลั่น แต่เป็นการที่รัฐจ่ายเงินชดเชยให้โรงกลั่น เพื่อให้ราคาขายจริงต่ำกว่าต้นทุน

- แก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล มีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันทั่วไปจริง (แต่ไม่เสมอไป ช่วงนี้ราคาน้ำมันต่ำกว่า เพราะราคาตลาดโลกลงเยอะ) เพราะต้องเอาเอทานอล/ไบโอดีเซลที่ผลิตจากพืชเกษตรในประเทศมาผสมเพิ่มเติม ซึ่งรัฐมุ่งหวังเป็นวิธีแก้ปัญหาผลผลิตอ้อย มัน และปาล์ม ล้นตลาด และเพื่อสร้างพลังงานทางเลือกให้ประเทศในระยะยาว

ดังนั้น รัฐจึงใช้วิธีสร้างความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบนซินธรรมดากับแก็สโซฮอล โดยใช้กลไกลของกองทุนน้ำมันมาทำให้ราคาน้ำมันแต่ละชนิดแตกต่างกัน เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคมาใช้แก๊สโซฮอลต่างๆ กันมากขึ้น โดยภาพด้านบนเป็นการนำเสนอโครงสร้างราคาน้ำมันประเทศพม่า วันที่ 14 มกราคม 2559

ส่วนนี่คือ 5 เหตุผลที่น้ำมันพม่าถูกกว่าประเทศไทย

ก่อนนำราคาเพื่อนบ้านมาให้ประชาชนดู กรุณานำเสนอข้อมูลให้รอบด้าน เอาภาพไปใช้กรุณานำข้อมูล 5 ข้อ ไปบอกด้วย

1) ประเทศพม่าเป็นประเทศ Oil Net Import ความต้องการใช้ปัจจุบันประมาณ 75,000 BBL/Day ผลิตได้เองโดยโรงกลั่นในประเทศ 20,000 BBL/Day อีกประมาณ 55,000 BBL/Day ต้องนำเข้าเป็นน้ำมันสำเร็จรูป

2) น้ำมันสำเร็จรูปส่วนใหญ่นำเข้าจาก Singapore, มีเพียงส่วนน้อยที่นำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพียงบริเวณชายแดนไทยพม่า น้ำมันส่วนใหญ่ในเมืองใหญ่ เช่น Yangon, Mandalay มาจาก Singapore

3) โครงสร้างราคาในปัจจุบันไม่มีการเก็บเงินเข้ากองทุนใดๆ มีเพียงการเก็บ Custom duty 1.5% บนราคา Import Price และ Commercial tax อีก10% (Commercial tax มีลักษณะคล้าย VAT กับ Excise tax รวมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย)

4) ปัจจุบันราคาหน้าปั๊มจะถูกตั้งโดยสมาคมกลุ่มผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ (Myanma Petroleum Trade Association - MPTA) โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (Myanma Petroleum Product Enterprise - MPPE) จะดูแลราคาไม่ให้ผู้นำเข้าตั้งราคาสูงเกินไปจากราคาตลาดโลก (ไม่ต่างกับประเทศไทย โดยมีกระทรวงพลังงาน รวมไปถึง กรมธุรกิจพลังงาน กำกับดูแล ให้ผู้ค้าทำตามกฎหมาย มาตรา 7 และ ปตท. ที่คอยคานราคาขึ้นช้าลงเร็ว)

5) ในส่วนของราคาดีเซลของพม่า มีราคาถูกกว่าไทยเนื่องจาก มาตรฐานน้ำมัน (ยูโร) ต่างกัน ในส่วนของ P-HSD = Premium HSD Sulfur content 10-50 ppm (EURO 4); HSD = Regular HSD Sulfur content 500 ppm (Euro 2) ถ้าของไทย Premium HSD จะเป็น EURO 5 และมีการผสมน้ำมันปาล์ม B100 ให้เป็นไบโอดีเซล ตามสัดส่วน 6-7% ที่มีราคาแพงกว่าประมาณ 1.20 บาท แต่เพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน ช่วยเหลือเกษตรกร และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทนตามโครงการพระราชดำริ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ น้องปอสาม