เลิกร้องไห้หนักมาก เรื่องราคาน้ำมันพม่ากับไทยเพราะเหตุผลต่อไปนี้

ไม่ต้องดราม่า ร้องไห้หนักมาก เรื่องราคาน้ำมันพม่ากับไทย

- ราคาน้ำมันพม่าถูกกว่าไทย เพราะไทยเก็บเงินเข้าภาษีและกองทุนน้ำมันเยอะกว่า ส่วนพม่า ราคาถูกกว่า รัฐเก็บภาษีและกองทุนน้อยกว่าไทยมากที่มาภาพ น้องปอสาม

- โรงกลั่นไม่ได้ผลิตเอทานอลเอง ต้องไปซื้อเอทานอล เข้ามาผสมกับน้ำมันเบนซิน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลชนิดต่างๆ การที่กองทุนน้ำมันจ่ายเงินชดเชยให้โรงกลั่น ก็เพื่ออุดหนุนให้ราคาน้ำมัน E ต่างๆ ถูกกว่า โดยเงินนั้นไม่ได้เข้ากระเป๋าโรงกลั่น แต่เป็นการที่รัฐจ่ายเงินชดเชยให้โรงกลั่น เพื่อให้ราคาขายจริงต่ำกว่าต้นทุน

- แก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล มีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันทั่วไปจริง (แต่ไม่เสมอไป ช่วงนี้ราคาน้ำมันต่ำกว่า เพราะราคาตลาดโลกลงเยอะ) เพราะต้องเอาเอทานอล/ไบโอดีเซลที่ผลิตจากพืชเกษตรในประเทศมาผสมเพิ่มเติม ซึ่งรัฐมุ่งหวังเป็นวิธีแก้ปัญหาผลผลิตอ้อย มัน และปาล์ม ล้นตลาด และเพื่อสร้างพลังงานทางเลือกให้ประเทศในระยะยาว

ดังนั้น รัฐจึงใช้วิธีสร้างความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบนซินธรรมดากับแก็สโซฮอล โดยใช้กลไกลของกองทุนน้ำมันมาทำให้ราคาน้ำมันแต่ละชนิดแตกต่างกัน เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคมาใช้แก๊สโซฮอลต่างๆ กันมากขึ้น โดยภาพด้านบนเป็นการนำเสนอโครงสร้างราคาน้ำมันประเทศพม่า วันที่ 14 มกราคม 2559

ส่วนนี่คือ 5 เหตุผลที่น้ำมันพม่าถูกกว่าประเทศไทย

ก่อนนำราคาเพื่อนบ้านมาให้ประชาชนดู กรุณานำเสนอข้อมูลให้รอบด้าน เอาภาพไปใช้กรุณานำข้อมูล 5 ข้อ ไปบอกด้วย

1) ประเทศพม่าเป็นประเทศ Oil Net Import ความต้องการใช้ปัจจุบันประมาณ 75,000 BBL/Day ผลิตได้เองโดยโรงกลั่นในประเทศ 20,000 BBL/Day อีกประมาณ 55,000 BBL/Day ต้องนำเข้าเป็นน้ำมันสำเร็จรูป

2) น้ำมันสำเร็จรูปส่วนใหญ่นำเข้าจาก Singapore, มีเพียงส่วนน้อยที่นำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพียงบริเวณชายแดนไทยพม่า น้ำมันส่วนใหญ่ในเมืองใหญ่ เช่น Yangon, Mandalay มาจาก Singapore

3) โครงสร้างราคาในปัจจุบันไม่มีการเก็บเงินเข้ากองทุนใดๆ มีเพียงการเก็บ Custom duty 1.5% บนราคา Import Price และ Commercial tax อีก10% (Commercial tax มีลักษณะคล้าย VAT กับ Excise tax รวมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย)

4) ปัจจุบันราคาหน้าปั๊มจะถูกตั้งโดยสมาคมกลุ่มผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ (Myanma Petroleum Trade Association - MPTA) โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (Myanma Petroleum Product Enterprise - MPPE) จะดูแลราคาไม่ให้ผู้นำเข้าตั้งราคาสูงเกินไปจากราคาตลาดโลก (ไม่ต่างกับประเทศไทย โดยมีกระทรวงพลังงาน รวมไปถึง กรมธุรกิจพลังงาน กำกับดูแล ให้ผู้ค้าทำตามกฎหมาย มาตรา 7 และ ปตท. ที่คอยคานราคาขึ้นช้าลงเร็ว)

5) ในส่วนของราคาดีเซลของพม่า มีราคาถูกกว่าไทยเนื่องจาก มาตรฐานน้ำมัน (ยูโร) ต่างกัน ในส่วนของ P-HSD = Premium HSD Sulfur content 10-50 ppm (EURO 4); HSD = Regular HSD Sulfur content 500 ppm (Euro 2) ถ้าของไทย Premium HSD จะเป็น EURO 5 และมีการผสมน้ำมันปาล์ม B100 ให้เป็นไบโอดีเซล ตามสัดส่วน 6-7% ที่มีราคาแพงกว่าประมาณ 1.20 บาท แต่เพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน ช่วยเหลือเกษตรกร และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทนตามโครงการพระราชดำริ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ น้องปอสาม

อดีต รมว กระทรวงการคลัง ยอมรับ ปตท. ไม่ได้รายงานเท็จต่อศาลปกครองเรื่องท่อก๊าซ


วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 15.44 น. เฟซบุ๊ค Thirachai Phuvanataranubala

ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยคดีกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ยอมรับว่า ปตท. ไม่ได้รายงานเท็จต่อศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการส่งมอบท่อก๊าซฯ

บันทึก ฉบับวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่ข้าฯ โพสต์ข้อความลงเวปไซต์เฟสบุ๊คชื่อ "Thirachai Phuvanataranubala" เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบท่อก๊าซตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไปเรียกว่าโจทก์ ความว่า "สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ แจ้งโจทก์ว่าทรัพย์สินที่ส่งมอบให้กระทรวงการคลังยังไม่ครบถ้วน และ สตง. ส่งรายงานเรื่องนี้ให้แก่โจทก์อีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ อย่างไรก็ดีโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ อ้างว่าได้ดำเนินการตามคําพิพากษาแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ร่วมกันดำเนินการดังกล่าว ตุลาการจึงได้บันทึกเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ว่าโจทก์ได้ดําเนินตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โจทก์ไม่ได้แจ้งให้ศาลทราบถึงความเห็นแย้งของ สตง. แต่อย่างใด ดังนั้นการกล่าวอ้างของโจทก์ในคำร้องที่ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว จึงเป็นรายงานที่เป็นเท็จต่อศาลปกครองสูงสุด ที่ส่งผลต่อการพิจารณาการบังคับคดีของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้"
ข้าฯ ชี้แจงต่อสาธารณชนว่า ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา หมายเลขดำที่ อ.๔๕๑๓/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โจทก์ และ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล จำเลย ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ความว่า โจทก์ได้รีบหนังสือของ สตง. ฉบับลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งแจ้งรายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมความเห็น อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ อันเป็นเวลาหลังจากที่โจทก์ยื่นคำร้องรายงานการปฎิบัติตามคำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โจทก์จึงมิได้รายงานเท็จเกี่ยวกับหนังสือฉบับดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ข้าฯ จึงขอเรียนให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยการโพสต์แบบสาธารณะข้อความตามฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ลงในเว็ปไซต์เฟสบุ๊คของข้าฯ ตลอดไป นอกจากนี้ข้าฯ ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนข้อความที่บุคคลภายนอกเข้ามาแสดงความเห็นต่อโจทก์ในเรื่องดังกล่าวอย่างไม่สุภาพ จึงขอลบข้อความดังกล่าวเหล่านั้นออกจากเฟสบุ๊คของข้าฯ นับแต่วันนี้ และโจทก์จะเผยแพร่โพสต์ข้อความดังกล่าวของจำเลยลงในสื่อของโจทก์ต่อไป
อนึ่ง การชี้แจงข้อเท็จจริงตามบันทึกฉบับนี้สืบเนื่องจากการไกล่เกลี่ยของคู่ความทั้งสองฝ่ายต่อหน้าศาล เมื่อจำเลยดำเนินการบันทึกเรียบร้อยโจทก์ขอถอนฟ้องคดีนี้ จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบมา ณ โอกาสนี้   


ที่มา https://www.facebook.com/thirachai.phuvanatnaranubala/posts/1140851405948663
เสียงจากลูกหลานไทย ที่ยังห่วงคนไทย ต้องอ่านความรู้เรื่องพลังงานให้ดี

เสียงจากลูกหลานไทย ที่ยังห่วงคนไทย
// แม้ผมจะทำงานได้เงินเดือนเยอะ แต่ก็สงสารคนไทยหากยังเป็นเช่นนี้คนไทยไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนครับ

ข้อความดังกล่าวอาจชวนให้เห็นใจแต่ถ้ามีความรู้พลังงานที่ดีน่าจะต้องเฉลียวใจเรื่องพลังงานบ้าง


คำถาม ผมทำงานในแท่นขุดน้ำมันกลางอ่าวไทย เงินเดือนดีมากๆ มากกว่าไปตะวันออกกลางเสียอีก มีฮ.มารับมาส่ง อยากได้อะไรแค่โทรไปอยากกินอะไรมีเรือเร็วมาส่งให้ทันทีแค่โทรไปบอกเท่านั้น บริษัทน้ำมันต่างชาติเขาช่างดูแลเราดีเหลือเกิน แต่ผมมารู้ทีหลังว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้บ.น้ำมันต่างชาติเอามาหักจากค่าสัมปทานที่จะให้ประเทศไทยได้ แสดงว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดแม้แต่เงินเดือนของผมมันก็คือเงินของคนไทย ไม่ใช่เงินของบริษัทน้ำมันต่างชาติ

คำตอบ ประเด็นด้านบนมั่วเสียเหลือเกิน การทำงานได้เงินเดือนเยอะจริงครับ เพราะมีความเสี่ยงสูง ห่างไกลลูกเมีย ต้องมีสภาพจิตใจที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง เหมาะกับการทำงานในทะเล แต่สิ่งที่ทุยขาดคือการศึกษาในสิ่งที่ตนเองทำ การมองรอบ คนทำงานแบบคนโพสต์เบื้องต้นมองแคบมองแต่ในกะลาเอง และที่สำคัญอาจจะยังไม่รู้ว่า ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ ขนาดนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบและการไม่สามารถเปิดให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 21 นั้น บริษัทที่ทำงานอยู่และบริษัทอื่นๆกำลังพิจารณาเอาคนออกเพื่อลด cost ซึ่งแนะนำเลย เอาน้องที่ทำงานอยู่ออกก่อนนะ แท่นจะได้เบาๆ ไม่มีภาระในจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องพลังงานมาโพสต์มั่ว


คำถาม ผมพึ่งมารู้ทีหลังว่าค่าสัมปทานพลังงานที่คืนให้คนไทยในฐานะเป็นเจ้าของทรัพยากร เป็นค่าสัมปทานที่ต่ำที่สุดในเอเซีย แทบจะเรียกว่าต่ำที่สุดในโลกแล้ว แท่นขุดเจาะในอ่าวไทยสี่ร้อยกว่าแท่นตั้งแต่ผมทำงานมาสิบกว่าปี ผมยังไม่เคยเห็นจนท.กระทรวงพลังงานลงมาดูแม้แต่ครั้งเดียว ผมทราบดีว่าทุกครั้งที่มีการส่งสินค้าออกนอกประเทศ ก็จะมีการเก็บภาษีส่งออก มีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรควบคุม แต่ผมแปลกใจมากที่เวลาเอาน้ำมันดิบที่คุณภาพดีที่สุดในโลก และคอนเดนเสสคุณภาพสุดยอดส่งออก ไม่มีเจ้าหน้าที่ทั้งกระทรวงพลังงานและกรมศุลการกรมาดูกันเลย เขาละเลยเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วเขาเอาตัวเลขมาจากที่ไหนไปรายงานเขาคิดภาษีกันยังไง เฉพาะแท่นขุดเจาะที่ผมทำงานอยู่ปริมาณน้ำมันดิบก็ไม่ได้มากมายเท่ากับแท่นที่อยู่ใกล้เคียงอีกหลายแท่น ผมลองคูณตัวเลขเป็นดอลล่าแล้วผมตกใจ กับสี่้ร้อยกว่าแท่นในอ่าวไทย คนไทยควรเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนแล้ว มันหายไปไหน... เวลาผมกลับบ้านนอกเมื่อเห็นคุณภาพชีวิตของญาติๆผม ผมว่าคนไทยควรรู้เรื่องนี้กันได้แล้ว

คำตอบ ประเด็นด้านบนมั่วเสียเหลือเกิน บอกว่าค่าสัมปทานต่ำสุดในเอเซีย เรื่องนี้ผมเลิกเถียงไปนานแล้ว เพราะคนทั่วไป เค้าก็รู้กันว่าผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลก

ลองไปดูนะ ประเทศที่เก็บกว่าร้อยละ 90 อย่างกัมพูชา ปัจจุบันยังไม่ได้เงินสักแดงเดียว เพราะอะไรหรอ เพราะยังหาไม่เจอ ดังนั้นนะ การจะตั้งอะไร เก็บเท่าไหร่ มันต้องสะท้อนศักยภาพของตัวเองด้วย
เหมือนทุยไง มูลค่าต่ำมาก อย่าให้เจอนะดีดหูและเชิญออกเลยครับ

บอกว่ามีแท่นในอ่าวไทย 400 กว่าแท่นและทุยทำงานมากว่า10ปี ไม่เคยเจอเจ้าหน้าทีกระทรวงพลังงานเลย เออ ทุยพี่จะบอกอะไรให้นะ การทำงานทุกอย่างทำภายใต้ กม ภายใต้ข้อกำหนด ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นไม่มีความจำเป็นเลย ที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่มีระบบตรวจสอบที่รัดกุม แน่นหนา ถูกต้อง แม่นยำ จะต้องลงไปทุกแท่น อย่างที่ทุยต้องการ แต่ถ้าจะไปแท่นจริงๆคงไปเอาทุยออกจากปลักที่แท่นนะครับ ถ้าทุยอยากให้ไปหาก็ติดต่อมานะครับ แล้วเจอกัน

บอกว่าน้ำมันดิบและคอนเดนเสทที่ดีที่สุดในโลกถูกส่งออกนั้น ยอมรับว่าจริงนะทุย แต่ทุกๆหยดที่ส่งออก เราทราบปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสมตามตลาดโลก มีการเก็บภาษีและค่าภาคหลวงที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งพี่ก็เข้าใจนะว่าทึยอาจจะไม่รู้ เพราะว่ามันเกินสติปัญญาของทุย แต่ถ้าอยากทราบ ปริมาณ คุณภาพ ราคา เงินที่จัดเก็บได้ ไปดูนะใน website www.dmf.go.th ลองเข้าไปดูนะจะได้เลิกโง่นะ อายเค้า

พื้นฐานที่ว่า 400 กว่าแท่นผลิตเยอะแยะ คิดเป็นเงินมหาศาลตาม เม็ดก้อนสมองนั้น อันนี้ก็เหมือนเดิม อยากให้ไปดูใน website ข้างบนนะ อย่ามโน

สุดท้ายถ้าทุยอยากพัฒนาบ้านเกิด พัฒนาประเทศ ก็ง่ายนิดเดียว ขอให้คนที่ทำงานแล้วมาโมเมว่าอยู่ในวงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ช่วยหาข้อเท็จจริงและพูดความจริงออกมาเถอะ อย่าทุบหม้อข้าวตัวเองด้วยข้อมูลจากพวกบิดเบือน

สาธุ