ลือสะพัด ไทยเสียเขตแดนและผลประโยชน์ทางทะเลให้เขมร

ลือสะพัด ไทยเสียเขตแดนและผลประโยชน์ทางทะเล ให้เขมร แต่คุณจะอึ้ง ถ้าได้รู้ข้อมูลอีกด้านเรื่อง เขตแดน พื้นที่ทับซ้อน กับ ผลประโยชน์ทางทะเล ระหว่างไทยกับกัมพูชา เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีคนให้ความสนใจกันมาก เลยมีบางท่านนำมาเป็นประเด็น อ้างเป็นเหตุผลใน การคัดค้านการออกสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 สิ่งที่นำเสนอ มันก็ถูกในบางส่วน แต่ถูกไม่ทั้งหมด ถ้าตัดความเห็นของส่วนตัวออกไปก็น่าจะดี การลากเส้นผ่านเกาะกูด ตามหลักสากล ซึ่งประเด็นนี้รัฐเขาก็รู้อยู่แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่ยอมอยู่แล้ว มันจึงเป็นที่มาของการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนระหว่างเส้นละติจูดที่ 11 องศาเหนือ ตามภาพ และ มีความชัดเจนอยู่แล้ว ว่าจะต้องปลดพื้นที่ในส่วนเหนือ กลับมาเป็นของไทยให้ได้ก่อนที่จะมีการเจรจาพื้นที่ส่วนล่างซึ่งจะพัฒนาร่วมกัน หรือ จะออกมาอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องเจรจากัน แต่ย้ำว่า ต้องปลดพื้นที่ส่วนบนให้ได้ก่อน ส่วนประเด็นที่หยิบยกขึ้นมา พูดมาหลายครั้งแล้วว่า การออกสัมปทานรอบใหม่นี้ การตีพื้นที่แปลง G1/57 เป็นการยอมรับเส้นไหล่ทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิโดยปริยาย ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรง และก็ไม่เคยรับฟังหน่วยงานรัฐที่ออกมาชี้แจงให้ข้อมูลว่า มันไม่เกี่ยวกัน เหตุที่แปลงมันแหว่งไป เว้นไปนั้น เพราะมันไปติดกับพื้นที่ที่ได้เคยออกสัมปทานไปแล้วในรอบแรก ปัจจุบันมีผู้รับสัมปทานอยู่ (แต่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้) ไม่ได้เป็นเพราะเรายอมรับ ไม่เกี่ยวอะไรกับเกาะกูด มันเป็นคนละเรื่องกัน

ส่วนเรื่องการแบ่งพื้นที่ทางทะเลกับบนบกนั้นยิ่งคนละส่วนกัน พล.ร.อ.ถนอม เจริญลาภ อดีตเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ยืนยันด้วยเสียงหนักแน่น ก่อนอธิบายว่า การแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานั้น เขตแดนทางบกกับเขตแดนทางทะเล เรามีลักษณะพิเศษคือ ข้อตกลงทางบกฉบับหนึ่งและมีข้อตกลงทางทะเลอีกฉบับหนึ่ง ดังนั้นไม่ว่าเขตแดนทางบกจะถูกปรับปรุงก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางทะเล พลางอธิบายเรื่องเขตแดนทางทะเลของไทยว่า ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา เขตแดนทางทะเลถือหลักสองประการคือ หนึ่งทฤษฎีเปิด หรือกฎเสรีภาพทางทะเล ผู้คิดเป็นนักกฎหมายสหรัฐฯเนื้อหาบอกว่า ทะเลน่าจะเป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติ แม้จะมีคนเห็นด้วย แต่ประเทศที่เป็นเกาะอย่างอังกฤษเดือดร้อน เพราะเห็นว่าตัวเองมีความปลอดภัยต่ำ จึงให้นักกฎหมายของตนเขียนทฤษฎีทะเลปิดขึ้นใหม่ เนื้อหาบอกว่า รัฐควรสามารถที่จะเป็นเจ้าของสิทธิทะเลในส่วนที่ตัวเองดูแล จึงเกิดเป็น 2 ทฤษฎีที่ใช้กันอยู่ ซึ่งแนวคิดของ พล.ร.อ.ถนอม เจริญลาภ ชัดเจนแล้วว่า เส้นแบ่งเขตแดนทางบกกับทางทะเลแยกจากกัน