รู้แล้วอึ้ง... เหตุผลที่ ปตท. เปิดเผยรายชื่อ ผู้ถือหุ้นอุปการคุณไม่ได้

เรื่องการให้เปิดเผยรายชื่อหุ้นผู้มีอุปการคุณ ปตท. ที่มีกลุ่มคนบางกลุ่ม หยิบมาเป็นประเด็นนั้นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ ของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้....... http://phatthalung.police.go.th/download/information/21-25.html
หุ้นอุปการคุณถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปของการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ราคา 35 บาท ไม่ใช่ราคา 10 บาทไม่ได้มีราคาถูกกว่าราคาหุ้นที่เปิดให้จองในตลาดหลักทรัพย์อย่างที่เข้าใจ และมีขั้นต่ำในการซื้อด้วย

อย่าลืมการลงทุนมีความเสี่ยง ในตอนที่หุ้น ปตท. เข้าตลาด มีการขึ้น-ลงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคาจองเกือบปี หรือบางช่วงอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาจองด้วยซ้ำกว่า 6 เดือน (29 บาท) นักลงทุนตอนนั้นทั้งติดบนดอย ทั้งเฉือนเนื้อกันขายทิ้งกันก็มี ทนถือเก็บไว้จนราคาเงยหัวขึ้นก็มี หากคนกลุ่มก้อนนั้นจะมาตีโพยตีพายกันตอนนี้ว่าทำให้เสียประโยชน์ไม่ได้หุ้นอุปการคุณในตอนนั้น ตอนที่เปิดตลาดใหม่ๆ ราคาหุ้นลงมาต่ำกว่าราคาจองก็น่าจะรีบมาช้อนซื้อกันไป ไม่ใช่มาโวยวายตอนหุ้นเพิ่มไป 300-400 บาท เรียกว่าอยากได้กำไรง่ายๆ ว่างั้น


หรืออยากได้รายชื่อจนตัวสั่น จนต้องไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น จนให้หน่วยงานรัฐถูกฟ้อง

ที่มาภาพ PTT INSIGHT https://goo.gl/GA4EQk
ที่มาข้อมูล เรื่องการเปิดเผยชื่อหุ้นผู้มีอุปการคุณ ปตท. เป็นเรื่องละเมิดสิทธิ์ผู้ถือหุ้น