บริษัทนํ้ามันแห่งชาติ (ตอน1) คนเยอะเส้นใหญ่ไร้ประสิทธิภาพ

บรรษัทพลังงานแห่งชาติ : การพาประเทศถอยหลังลงเหว 


ตอนที่ 1 - จมปลักกับความไร้ประสิทธิภาพ
.
.
เห็น กลุ่ม "เครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เสนอให้ตั้ง "บรรษัทพลังงานแห่งชาติ" หรือ บริษัทนํ้ามันแห่งชาติ หรือ ชื่ออื่นๆทํานองนี้ ( แต่ไส้ในเหมือนเดิม 555) ..แล้วอนาถจิตแทนประเทศไทยจริงๆ. 
.
สิ่งที่คปพ.เสนอไม่ใช่แค่ถอยหลังเข้าคลองนะครับ...
มันคือการพาประเทศถอยหลังลงเหวครับ !!!!
.

ทําไมผมถึงพูดแบบนั้น บอกแบบนั้น่ะเหรอครับ ...
คือมันมีรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ..มาแล้วครับ ว่า ....
.
1. บริษัทนํ้ามันแห่งชาติ (National Oil Company = NOC) .. มันไร้ประสิทธิภาพครับ..
.
Al-Obaidan และ Scully (1991) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของ 44 บริษัทพลังานที่ไม่ใช่NOC เทียบกับ NOC.ในปี1980 ..... พบว่า บริษัทพลังานที่ไม่ใช่NOC มีประสิทธิภาพสูงกว่า NOC ถึง 65%...
.
ยิ่งไปกว่านั้น Eller, Hartley และ Medlock III (2007)ได้ทําการศึกษาวิเคราะประสิทธิภาพของบริษัทนั้ามันระดับ top100 ระหว่างปี 2002-2004 ...... ก็ยืนยันในทางเดียวกับการศึกษาของ Al-Obaidan และ Scully คือ major fivesบริษัทนํ้ามันที่ไม่ใช่บริษัทนํ้ามันแห่งชาติ (ExxonMobil, BP, Shell, Chevronและ ConocoPhillips) มีประสิทธิภาพสูงกว่า NOC 70 %...
.
การไร้ประสิทธิภาพของNOC นั้นเกิดจากปริมาณคนทํางานที่มากเกินจําเป็น หรือ "คนล้นงาน" นั่นเอง .... นอกจากปัญหาเรื่องปริมาณแล้ว .. คุณภาพคนก้อเป็นปัญหา ได้คนที่ความรู้ ความสามารถไม่ถึง ทําให้ไม่สามารถทํางานให้บรรลุภาระกิจขององค์กรที่ยาก ซับซ้อนได้ ..การรับคนเข้าทำงานก็มีเส้นสาย พรรคพวก ญาติพี่น้องของคนใหญ่ คนโตในนั้น คนของนักการเมือง พรรคการเมืองเข้ามา.
.
คุ้นๆไม๊ครับ... คล้ายกับสภาพของรัฐวิสาหกิจไทยที่รัฐเป็นเจ้าของ100% มากมายหลายแห่ง !!!!
ที่เจ๊งแล้ว เจ๊งอีก บริการห่วย... จนนายกตู่ต้องตั้งซุปเปอร์บอร์ดเพื่อมาแก้ปัญหาลูกๆรัฐวิสาหกิจของรัฐที่กินจุ พุงโต บริการห่วย เจ๊งแล้วเจ๊งอีกเหล่านี้.....
.
ผมคนนึงละที่ไม่เอา บรรษัทพลังงานแห่งชาติ" หรือ บริษัทนํ้ามันแห่งชาติที่คปพ.เสนอ ........ บอกเลย !!!!

ที่มา วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์ บริษัทนํ้ามันแห่งชาติคนเยอะเส้นใหญ่ไร้ประสิทธิภาพ